Kontakt

Fotoatelier 

Drotárska cesta 90 ,811 02  Bratislava

V sekcii Viac, v najčastejších otázkach nájdete popis.

Bezproblémové parkovanie !

+421 908 706 888

účet: 

SK48 5600 0000 0086 3381 8001     

 ( zadávajte bez medzier) 

petra.kralikova1@gmail.com